Grote Prijs Jan Coldewey 2015

SELECTIECRITERIA BIJ OVERINSCHRIJVING:

Maximum aantal toe te laten honden: 24

 

Bij overinschrijving worden als eersten geselecteerd de beste honden van elk ras op voorwaarde dat deze volgens onderstaande puntenschaal ten minste 7 punten hebben behaald.

Voor de resterende plaatsen worden honden volgens  onderstaande puntenschaal geselecteerd ongeacht het ras.

Voor elke discipline telt éénmaal de hoogst behaalde kwalificatie. Voor de discipline veldwerk telt òf een nationale kampioenschaps-najaarswedstrijd òf een Vielseitigkeitsprüfung òf een Feld und Wasser Prüfung

 

Kampioenschapsnajaarswedstrijd continentaal 1 of 2

U    =    3  punten

ZG  =    2 punten

G    =    1 punt

 

Vielseitigkeitsprüfung (b.v. Verbands Gebrauchs Prüfung)

Feld und Wasser Prüfung (bv. IKP, DR KLEHMANN AP, HEGEWALD ZP)

1e    Pr  =  2  punten

2e   Pr  =  1  punt

Kampioenschaps Apporteerwedstrijd ter drijfjacht

U    =  3  punten

ZG  =  2  punten

G    =  1  punt

 

Zweetspoor

Schweisz Prüfung (minimaal 20 uur oud, minimaal 500 meter lang en maximaal 25 ml. zweet per 100 meter)

U/I     =  3  punten

ZG/II  =  2  punten

G/III   =  1  punt

 

KNJV.Jachthondenproef

A diploma    =  3  punten

B diploma    =  2  punten

C diploma    =  1  punt

 

Kampioenschapstentoonstelling of kampioenschapsclubmatch

U   =  2  punten

ZG =  1  punt

 

De deelnemende honden worden ingedeeld in 4 groepen en per dagdeel wordt deelgenomen aan één van de wedstrijden.